29. Februar 2008 blei de første radene med plastikk lagt i Brunlanes.

Våronna er kommet ett steg lenger i dag her på Neset.

Plast Foto. Roy 'Myrland

På Karlsro, rett overfor Nesjar-banen blei de første gulrotfrøa putta i bakken i dag, og lagt under plastikk. Henrik Berg gjorde seg ferdig med våronna på et par mål av gården sin nå i Februar (“godt med alt som er gjort” heter det! Red.anm.). Noen måneder nå i den laglige og “skarpe” jorda  under plastikken, her ytterst på Neset ved Søndersrød, så er det klart for gulrothøsting!

Arne Henrik Berg Foto Roy Myrland

Henrik Berg tok over gården for fire år siden, og driver gårdsbruk på heltid. Det er ikke akkurat et enkelt yrke han har valgt, stor risikovilje og enorm arbeidsinnasts kreves som tidligprodusent her i Brunlanes for å lykkes. Det har Henrik og de andre som nå går rundt og “luftær plastleggerane og sjekkær om jordene er lagelig” nå om dagen! Tidligproduksjon er ikke for "pingler", det er risikosport på et høyt nivå, -vi snakkær Februar....

Gulrotvasker Foto Roy Myrland

Etter høsting er det klart for et par runder inne i denne maskinen (bildet under). Gulrotvaskeren fjerner jord og støv fra gullrøttene med en gang etter at de er høstet. På gården til Berg er det fin sandjord , så det er raskt gjort å vaske røttene med reint vann etter at de  har blitt høsta.

 

 

Foto/tekst. Roy Myrland 29,02.08