Denne artikkelen ble første gang publisert 21.04.08 

 

 Markeringen av flystyrten på Eikelund natta til 21. April 1945, vil bli en årlig hendelse om Kapt.Johansen fra Norske reserveoffiserers forbund og Jørgen Korsdahl / Brunlanes Historielag får det som de vil.

Alle

 

Gunnar Foldvik

Det var høytid med uniformer, blomster, og flagg når det blei markert at det var 63 år siden det amerikanske bomeflyet styrtet på Eikelund i kveld. Det var på den andre siden av elva og noen hundre meter lenger sør enn der minnesteinen nå så fint står plassert for tilreisende og besøkende på Halle Mølle, at flyet kræsja. Dette er også en markering av samholdet og motstands viljen her ute den gangen mot Nazismen.

Markering


Norske reserveoffiserers forbund stilte opp.Fra venstre. Kapt Odd B. Johansen fra Larvik, Kaptein Trygve Nordseth fra Nøtterøy, Løytnant Bjørn Ole Hedemark fra Nøtterøy, og Fenrik Gunnar Foldvik fra Brunlanes.


blomst-og-flagg
Ekstra høytidelig blir det når “tidsvitne” Gunnar Foldvik (bildet over) er med på markeringen. Gunnar var med på “greia den gangen” og hadde mere enn ei historie å fortelle om det som skjedde etter at “seremonien “ var over i kveld.


Det var på “nære nippet” flere steder og bla. på bedehuset på Aske var det “veldig rett før”, fortalte Gunnar. Det er ikke noe annet å si enn at “vi hadde løkka med oss” den gangen konkluderte han i Aprilkvelden i området som “myssa" med soldater (ca 400 stk !!) iflg. Gunnar Foldvik, for 63 år siden ..

 

Link til artikkelen om Eikelund les her 

 

Om Gunnar Foldvik les her 

Om toktet og menneskene, les her 

 

Norske reserveoffiserers forbund les her 

dato 

Lederen i Brunlanes Historielag, Jørgen Korsdal (nr 2 fra høyre)  var også med på markeringen. Brunlanes Historielag har også en intensjon om at dette skal bli en årlig markering her ute på Neset.

 

Foto/tekst. Roy Myrland 21.04.08