Færre moskus drept av toget

Moskus på vinterbeite Foto Jan Arne Dammen

Flere moskus-kalver har overlevd, og færre dyr er påkjørt og drept av toget i år enn i 2015. Moskusen i Dovrefjell-området har hatt et bra år, viser en oppsummering fra Statens naturoppsyn (SNO).

Moskusen trekker ned i dalen på våren Foto Jan Arne Dammen
Moskusen trekker ned i dalen på våren Foto Jan Arne Dammen

I år er fire moskuser påkjørt og drept av toget, mot hele 17 stykker året før. Det var også færre dyr som trakk ut av kjerneområdet i løpet av perioden på vårbeite. Kjerneområdet for moskusen er på 340 kvadratkilometer. Utenfor dette området er det ikke ønskelig at dyrene etablerer seg på helårsbasis, og terskelen er lav for å felle utvandrere som trekker ned mot bebyggelse. En moskus ble avlivet da den ble stående mellom jernbanelinja og E6 i Drivdalen, opplyser Miljødirektoratet.

Bestanden på Dovre holder seg høy Foto Jan Arne Dammen
Bestanden på Dovre holder seg høy Foto Jan Arne Dammen

De siste ti årene har bestanden ligget mellom 200 og 300 dyr, noe som er historisk høyt etter at de første moskusene ble satt ut i 1947. I vår ble det telt 220 moskus i Dovrefjell, 20 færre enn året før.

Moskus
Moskus regnes som en introdusert art i Norge, og det ble satt ut moskus fra Grønland i Dovrefjell-området i perioden 1947 til 1953. Våren 2016 telte bestanden 220 dyr.

Moskus på vinterbeite Foto Jan Arne Dammen
Moskus på vinterbeite Foto Jan Arne Dammen

Det er aksept for å ha en bestand, fordi den ikke ser ut til å medføre ulemper for stedegne arter i området. Bestanden forvaltes i henhold til en forvaltningsplan fra 2006, som revideres i løpet av kommende år.

Miljødirektoratets feltpersonell i Statens naturoppsyn (SNO), er ansvarlig for å gjennomføre tiltakene forvaltningen ønsker utført. I tillegg til jobben SNO-ansatte gjør i felt, kjøpes tjenester fra fjellstyrene i Dovre og i Lesja, samt Oppdal Bygdeallmenning.

Av Jan Arne Dammen

Kilde: Miljødirektoratet

Følg oss eller del innholdet med vennene dine:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

nine − seven =