desember 1, 2016

Oseberg Medisinske Klinikk

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) og Norlandia Care Group AS (Norlandia) overtar Oseberg Medisinske Klinikk på Nøtterøy utenfor Tønsberg. Overtakelsen kommer i forbindelse med konkurs i selskapet som eier klinikken. Oseberg Medisinske Klinikk -Seriøs og velrenommert Driften ved klinikken skal videreføres i et selskap der LHL og Norlandia eier 50% hver. Tidligere ansatte i Oseberg Medisinske Klinikk vil bli ansatt i dette selskapet. Selskapet viderefører også alle eksisterende avtaler

SA-posten Sør Aurdalsposten Sør-Aurdalsposten lokalavis Valdres Bagn

Årets siste SA-posten (Sør-Aurdalposten) klar for distribusjon på nett og papir. Avisa har fire utgaver i året og blir produsert  av Bagn IL og bygdesider i Valdres sin sørligste kommune. Les hele SA-posten på lenken under sa-posten-nr-4-i-2016