Støv og gasser fra skismøring – kreftfremkallende

Riktig maske er påkrevd for å unngå helseskader. Foto Jan Arne Dammen

Nå som vi er midt i skisesongen er det viktig å være klar over at skismøring kan gi helseskader. Helsefarlig støv og gasser frigjøres når man preparerer ski og er kreftfremkallende. Preparering med glider bør gjøres utendørs eller i godt ventilerte rom, samtidig som man bruker beskyttelsesmaske. Arbeidsmiljøskaddes Landsforbund advarte mot fluor i 2011, nå ropes det varsko fra Miljødirektoratet også til amatørene!

Innånding av løsemidler fra skismøring er helseskadelig. Foto Jan Arne Dammen
Innånding av løsemidler fra skismøring er helseskadelig. Foto Jan Arne Dammen

Landslagslege Baard Fredberg gjennomførte i 2006 /2007 en pilotstudie der det ble tatt luftprøver mens skismørerne utførte arbeidet. Prøvene viste høye verdier. På bakgrunn av dette ønsket Olympiatoppen å få kartlagt hvorvidt de ulike eksponeringene kan være helseskadelig, og STAMI ble forespurt om å undersøke arbeidsmiljøet ytterligere.

Eksponering

Raymond Olsen ved avdelingen for kjemisk og biologisk arbeidsmiljø ved STAMI fortalte at det var knyttet spesiell bekymring til såkalte fluorerte stoffer som finnes i en del av smøreproduktene. Studien viste at ski smørernes arbeidsmiljø tidvis var preget av høye konsentrasjoner av støv, og at bruk av fluorpulverprodukter var den arbeidsoperasjonen som ga det klart største bidraget til støveksponeringen. Fluorpulverprodukter, som er mye brukt blant både profesjonelle og amatørsmørere, avgir gasser og støv under oppvarming med smørejern og bruk av børster. Noen av disse fluorforbindelsene finnes som forurensninger i fluorpulverprodukter og hoper seg opp i kroppen.

Skipreparering bør skjer utendørs eller i et godt ventilert rom med gjennomtrekk. Foto Jan Arne Dammen
Skipreparering bør skjer utendørs eller i et godt ventilert rom med gjennomtrekk. Foto Jan Arne Dammen
Kreftfremkallende

Perfluorerte stoffer har egenskaper som gjør at eksponeringen bør begrenses mest mulig. Det er påvist på dyr at fluorstoffer som PFOA og PFNA kan ha uheldige effekter på lever, immunforsvar, reproduksjon og utvikling. Stoffene er klassifisert i EU som reproduksjonsskadelig, skadelig ved gjentatt eksponering og de mistenkes for å være kreftfremkallende.

Bruk maske
Innånding av løsemidler fra skismøring kan i tillegg føre til hodepine, irritasjon av slimhinner og betennelse i luftveiene, og svevestøv kan skade celler i alle deler av luftveiene. Miljødirektoratet anbefaler at skipreparering skjer utendørs eller i et godt ventilert rom med gjennomtrekk, og at man bruker beskyttelsemaske/støvmaske med beskyttelsesklasse 2.

Smørebussene har godt ventilerte arbeidsplasser Foto Jan Arne Dammen
Smørebussene har godt ventilerte arbeidsplasser Foto Jan Arne Dammen

– Dette rådet er ikke først og fremst ment for de som legger blå Swix på skiene og tusler ut i skogen. Der er eksponeringen minimal. Men ved bruk av pulver, innsmelting og børsting av glider kan man bli utsatt for skadelige kjemikalier, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

En støvmaske beskytter ikke mot gasser, riktig utstyr er viktig Foto Jan Arne Dammen
En støvmaske beskytter ikke mot gasser, riktig utstyr er viktig Foto Jan Arne Dammen

En støvmaske beskytter ikke mot gasser. Derfor er det viktig med god ventilasjon og at smørejernet ikke overstiger anbefalt temperatur. Da unngår man økt og unødvendig avdamping.
– Man bør også begrense hudkontakten med de fluorholdige produktene. Og så bør man uansett vaske hendene godt etter at arbeidet er avsluttet, sier Hambro.

Riktig maske er påkrevd for å unngå helseskader. Foto Jan Arne Dammen
Riktig maske er påkrevd for å unngå helseskader. Foto Jan Arne Dammen

Bladet Syndrom 2011

Miljødirektoratet

Smørersjefen reagerer

Tøff uten fluor

Skadelig fluorstoff blir forbudt i Europa

Av Jan Arne Dammen

Følg oss eller del innholdet med vennene dine:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

1 + 14 =