Videregående skole i Feiring – fantastisk mulighet for ungdom

Videregående skole i Feiring - fantastisk mulighet for ungdom

Regjeringens forhandlere har denne uken funnet rom i statsbudsjettet for det nødvendige tilskuddet til Feiring videregående skole, med oppstart allerede fra høsten 2020. Nå ligger alt til rette for oppstart av Feiring videregående skole i lokalene etter Feiringklinikken, allerede fra august 2020.

192 elevplasser

– Mye skal nå skje på kort tid. Det skal ansettes personale og markedsføres mot potensielle elever før søknadsfristen går ut på våren. Det første året vil skolen ha 60 førsteklassinger. Etter tre år vil det være trappet opp til 192 elevplasser, sier Trond Solvang, styreleder i Krokeidestiftelsen, som også skal drifte Feiring videregående skole, etter modell fra Krokeide videregående skole som har vært driftet av LHL siden 1946.

Krokeidemodellen

Skolen skal være et tilbud til elever som av ulike årsaker ikke har klart å fullføre en ordinær videregående utdanning. På Feiring vgs vil de få tett oppfølging av spesialpedagoger i undervisningen, og av et sosialmedisinsk team bestående av aktivitører, ergoterapeuter, helsesøstre, rådgivere med flere også på fritiden. Det er dette sosialmedisinske teamet som er nøkkelen til Krokeide-modellens suksess, og som nå har fått det nødvendige tilskuddet i statsbudsjettet til også oppstart i LHLs lokaler i Feiring.

Fantastisk mulighet for ungdom – og for samfunnet

På landsbasis står så mange som én av fire uten fullverdig vitnemål fem år etter påbegynt videregående skole. Mange av disse kommer seg aldri inn på arbeidsmarkedet. Dette har store konsekvenser for den enkelte, men er også et stort økonomisk tap for samfunnet.

Les mer om Krokeide VGS
Besøk LHL hjemmeside

Av Jan Arne Dammen

Følg oss eller del innholdet med vennene dine:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

3 × four =