Nye tilfeller av harepest – flest i Viken og Trøndelag

Nye tilfeller av harepest  - flest i Viken og Trøndelag

Folkehelseinstituttet har observert en svak økning i antall sykdomstilfeller med harepest rapportert til meldesystemet MSIS. Det er meldt 12 tilfeller i august og september.

De fleste tilfellene er rapportert fra Viken og Trøndelag. Høsten er normalt tiden for harepest, og personer som ferdes i skog og mark bør være oppmerksomme på hvordan man kan unngå sykdommen.

Harepest (tularemi) er en smittsom sykdom som kan overføres fra dyr til mennesker. Harepest gir vanligvis et mildt sykdomsbilde hos mennesker. Sykdommen starter vanligvis akutt med feber, frysninger, hodepine og tretthet. Ubehandlet kan sykdomsforløpet være langvarig. Sykdommen behandles med antibiotika.

Smittemåte og forebygging
Mennesker kan smittes på flere måter:

Ved direkte kontakt med syke eller døde harer.
Via drikkevann forurenset av gnagere, for eksempel fra bekker i naturen eller brønner.
Ved innpusting av støv forurenset av syke dyr eller deres avføring, for eksempel ved stabling av ved, feiing av muselort eller opprydding av musebol.
Etter bitt av mygg og flått.

For å unngå smitte, må en være forsiktig med å håndtere døde eller syke harer og smågnagere, unngå å drikke vann direkte fra naturen i områder med mye smågnagere, beskytte seg mot mygg og flått når man ferdes i naturen og være forsiktig ved feiing av muselort eller andre aktiviteter der muselort kan virvles opp og pustes inn.

Veterinærinstituttet har påvist harepest fra harer i Trøndelag. Fra Sverige har veterinærmyndighetene rapportert et utbrudd av harepest blant harer i Norrbotten. Påvisning av harepest hos hare er et varsel til befolkningen om at smitten finnes i området.

2019 var et rekordår

I 2019 ble det i Norge rapportert om flere tilfeller av tularemi hos mennesker enn noen gang tidligere. Halvparten ble smittet i Hedmark (nå Innlandet). Til forskjell fra tidligere år var insektsstikk den dominerende smitteveien.

– Vi ser ikke den samme økningen i antall sykdomstilfeller som i 2019, da det totalt ble meldt 183 tilfeller, sier seniorforsker Tone Johansen ved Folkehelseinstituttet.
– Det er likevel viktig å være oppmerksom på sykdommen, spesielt for mennesker som ferdes mye ute i skog og mark, sier hun i en pressemelding.

Følg oss eller del innholdet med vennene dine:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

seventeen + seventeen =