Flere moskuser på Dovre

Flere moskuser på Dovre

Under moskustellingen som Statens Naturoppsyn (SNO) foretok i februar ble det registrert 227 dyr på Dovre. Dette er en liten oppgang fra vinteren 2020, da det ble funnet 212 dyr.

Miljødirektoratet ved SNO har ansvar for å holde oversikt over moskusbestanden i Norge og gjennomfører årlige tellinger. I februar ledet mannskap fra SNO årets vintertelling med bistand fra Oppdal Bygdeallmenning, Lesja fjellstyre og Dovre fjellstyre. De fant 175 eldre moskus og 52 kalver.

Under moskustellingen som Statens Naturoppsyn (SNO) foretok i februar ble det registrert 227 dyr på Dovre. Foto Jan Arne Dammen
Kalving

Nå i mai kalver vanligvis moskusen. Kalvene veier som regel rundt 10 kilo ved fødselen. De er da helt mørke, uten den lyse rygg- flekken som er karakteristisk for eldre dyr. Ryggflekken blir synlig utpå sommeren.

Kalvetelling

Det gjennomføres ei kalvetelling i juli hvert år. I 2020 viste denne at vi hadde rundt 75 kalver i bestanden. Utover sommeren og høsten bruker man vanligvis å registrere betydelig dødelighet blant kalv – noe som ikke var tilfelle sist høst. Det ble derfor gjennomført ei kalvetelling til helt i slutten av september for om mulig å få bekreftet at så pass få av kalvene hadde dødd.
Siden kalvetellingen i september er det registrert 22 døde dyr, av dette 11 kalver og 11 voksne dyr. Dette viser at det er godt samsvar mellom bestandsanslagene i høst og det man faktisk fant på tellinga i februar.

På våren kan man ofte påtreffe moskus langs E 6 og jernbanelinjen på Dovre. Foto Jan Arne Dammen
Skal telles igjen

Som tidligere vil det også i 2021 bli gjennomført kalvetellinger i juli og september.

Viktig å regulere bestanden

Moskus er en såkalt fremmed art og hører strengt tatt ikke hjemme i den norske naturen. Derfor er det viktig å følge bestanden tett og holde løpende oversikt over antall, produksjon og dødelighet. I forvaltningsplanen fra 2017 er det et mål om at bestanden på vinteren ikke skal overstige 200 dyr, og man har siden da redusert vinterbestanden forsiktig ned fra ca. 250 dyr.

I lia ved Kongsvoll stasjon gikk det flere moskus og beitet midt i maimåned. Foto Jan Arne Dammen

Kilde: SNO

Les mer om moskusen:
Statsforvalteren i Trøndelag

Miløstatus

Av Jan Arne Dammen

Denne moskusen gikk og beitet opp i lia ved Kongsvoll stasjon midt i mai. Foto Jan Arne Dammen
Følg oss eller del innholdet med vennene dine:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

four × 3 =