juli 21, 2021

Kristin Kloster Aasen valgt inn i IOCs styre

Kristin Kloster Aasen ble under IOC-sesjon i Tokyo valgt inn som nytt medlem i IOCs Executive Board, som er IOCs styre. Kloster Aasen er valgt for en fireårs-periode. – Jeg er svært glad for tilliten jeg har fått av mine kolleger i IOC. Min hovedmotivasjon for å ønske en plass i styret, er å bidra til å styrke og videreutvikle IOCs vedtatte strategier, og jeg ser frem til å sitte