Norsk rypeforvaltning vekker internasjonal interesse

Norsk rypeforvaltning vekker internasjonal interesse

Nå skal 50 000 rypejegere ut i fjellet. Norge viser vei internasjonalt med bærekraftig forvaltning av bestanden.

– Norge er i front på reelle tall for rypeproduksjon og avskyting under jakta. Det gir oss et unikt grunnlag for en sikrere regulering av jakta, sier Statskogs fagsjef for jakt og fiske, Jo Inge Breisjøberget i en pressemelding.

Statskogs modell hviler på Breisjøberget egen doktorgrad i rypeforvaltning. Nå presenterer statsforetaket modellen gjennom en egen webplattform statskog.no/rypeforvaltning som er kvalitetssikret av landets fremste rypeforskere.

Innsyn og tillit

I år viser tellingene at rypejakt kan tillates på store deler av Statskogs jaktområder i Norge. Områder i indre Troms som har vært stengte i flere år, åpnes nå igjen. Enkelte områder i ytre Troms stenges fordi bestanden ikke tåler jakt, slik som på Senja.

Fagsjef og rypedoktor i Statskog, Jo Inge Breisjøberget Foto: Trond Gunnar Skillingstad

– Vår nye rypeweb skal gjøre det enkelt for alle å vite hvorfor vi både åpner og stenger for jakt. Dette håper vi kan styrke tilliten til bærekraftig viltforvaltning ytterligere, sier Breisjøberget.
Han har hatt flere internasjonale forskere på besøk som ønsker å lære mer om Statskogs forvaltning. Presentasjon av modellen på internasjonale kongresser vekker også oppsikt.
– Vi har tatt store steg de siste årene for å skaffe kunnskap om ryper og rypejakt, og det ser ut til at vi viser vei for resten av verden, sier Breisjøberget.

Norge tar ledertrøya

Landbruks- og matdepartementet har overtatt ansvaret for jaktbart vilt. Statssekretær Widar Skogan ser på Statskogs arbeid som viktig for å løfte den norske forvaltningen.
– Jeg er imponert over Statskogs forvaltning av rypebestanden, og at verden nå ser til Norge for å skaffe seg bedre kunnskap på området. Det er viktig og riktig at Norge tar denne ledertrøya

Gunnar Lien (adm.dir Statskog), Widar Skogan (statssekretær LMD) og Jo Inge Breisjøberget (fagsjef jakt og fiske, Statskog) Foto: Trond Gunnar Skillingstad

Også Norges Jeger- og Fiskerforbund heier fram forskning og kunnskap.
– Vi vil at både vi og etterkommerne våre kan nyte godt av de fantastiske ressursene som norsk natur byr på. Derfor er vi svært tilfredse med at Statskog følger oppfordringen vår om å være et lokomotiv i kunnskapsutviklingen for bærekraftig forvaltning, sier generalsekretær i NJFF, Eldar Berli.

Fakta om rypejakta

Rypejakta i Norge åpnes 10. september. I jaktåret 2020-2021 ble det felt 176 500 ryper fordelt på 48 500 jegere (tall fra SSB). Norges tre største rypefylker er Trøndelag, Innlandet og Troms og Finnmark.
Fylkesvis fangstfordeling i jaktåret 2020-2021:

Fylkesvis fangstfordeling i jaktåret 2020-2021:

2020-2021
Liryper Fjellryper SUM
Trøndelag – Trööndelage 45 100 10 100 55 200
Innlandet 24 000 4 700 28 700
Troms og Finnmark – Romsa ja Finnmárku 18 500 10 000 28 500
Nordland – Nordlánnda 12 600 7 400 20 000
Viken 10 200 2 600 12 800
Vestland 4 800 6 700 11 500
Agder 5 200 2 100 7 300
Vestfold og Telemark 4 100 1 800 5 900
Møre og Romsdal 1 500 3 000 4 500
Rogaland 700 1 300 2 000
Oslo

Det har over tid vært en nedgang i rypebestand og antall felte ryper, noe som har ført rype inn på rødlista. Nedgangen har nå flatet ut, noe som kan lede til at rypa tas ut av rødlista.

Slik er utviklingen av felte ryper siste ti år:

Jaktsesong Lirype Fjellrype SUM
2011-2012 150 350 78 650 229 000
2012-2013 77 500 42 400 119 900
2013-2014 99 850 51 700 151 550
2014-2015 140 000 82 450 222 450
2015-2016 111 450 63 500 174 950
2016-2017 118 100 63 800 181 900
2017-2018 107 200 59 600 166 800
2018-2019 124 000 57 900 181 900
2019-2020 104 200 45 100 149 300
2020-2021 126 800 49 700 176 500

Fokuset og utfordringene er ulike i de forskjellige verdensdelene. I deler av Asia er for eksempel tyvjakt for matauk et stort problem. I USA er det mest fokus på hvordan leveområdene for ulike arter påvirkes over tid. I Europa, og spesielt Skandinavia, forklares bestandssvingninger langt mer ut fra hvordan rovvilt påvirker bestandene.

Fjellrype vad Børgefjell Nasjonalpark. Foto Steinar Johansen

Det siste tiåret har Statskog samarbeidet med jegerne om fangstrapportering i store jaktområder. Samtidig har selskapet økt innsatsen mye innenfor taksering. Mer enn 1800 kilometer takseringslinjer gås nå for å estimere bestandene av rype og skogsfugl før hver sesong.
Samarbeidet med jegerne om fangstrapportering er unikt. I andre deler av verden brukes stort sett få og begrensede takseringer og spørreundersøkelser, noe som grunnlaget mer usikkert.

Følg oss eller del innholdet med vennene dine:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

10 + 18 =