desember 8, 2022

Enstemmig i Stortinget

Stortinget voterte seint 8. desember over ergikommiteens tilråding ang. strømstøtte Bokstav B. romertall II. Lenke til hele deebatten i bunn av artikkelen Den inneholdt forslag om at Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan husholdninger som reelt sett har fast bopel i bolig registrert som fritidsbolig, kan omfattes av strømstøtteordningen. -Altså en husstand, en strømstøtte. Forslaget ble enstemmig vedtatt i stortingssalen og dermed er det noen tusen «hytteboere» som bokstavelig talt kan

Sirkuset har ankommet

World-Cup sirkuset i langrenn har ankommet til den julepynta fjellandsbyen og «forestillingen» er klar. På bildet over er noen av de mange som bidrar til folkefest og internasjonalt fokus på Valdres og Beitostølen fra venstre bildet over: Tor Erik Heyerdahl Nyquist, Erik Østli og Pål Andvord. Program, startlister ogresultater  for World Cup, fredag, lørd. og søndag er her. Rigging og testing av utsyr har pågått både seint og tidlig på