Enstemmig i Stortinget

Enstemmig i Stortinget

Stortinget voterte seint 8. desember over ergikommiteens tilråding ang. strømstøtte Bokstav B. romertall II.

Lenke til hele deebatten i bunn av artikkelen

Den inneholdt forslag om at Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan husholdninger som reelt sett har fast bopel i bolig registrert som fritidsbolig, kan omfattes av strømstøtteordningen. -Altså en husstand, en strømstøtte.

Forslaget ble enstemmig vedtatt i stortingssalen og dermed er det noen tusen «hytteboere» som bokstavelig talt kan begynne å se lys i tunellent.

Her er voteringene med tilhørende dokumenter. Strømstøtteordningen ligger i avstemning nr. 9

Det ble votert over:

Innstilling:

Komiteens tilråding bokstav B. romertall I.

 

Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan husholdninger som får sin oppvarming fra nærvarmeanlegg, kan omfattes av strømstøtteordningen, og melde tilbake til Stortinget snarest mulig om det er mulig med en justering av strømstøtteordningen for å hensynta slike husholdninger innen utgangen av 2022.

Komiteens tilråding bokstav B. romertall II.

 

Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan husholdninger som reelt sett har fast bopel i bolig registrert som fritidsbolig – og ikke eier eller disponerer annen bolig – kan omfattes av strømstøtteordningen, og melde tilbake til Stortinget snarest mulig om det er mulig med en justering av strømstøtteordningen for å hensynta slike husholdninger med sikte på utgangen av 2022.

Hele debatten her;https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2022/H264-full/Storting/12/08/Stortinget-20221208-095504.mp4&msid=36877&meid=11132

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2022/H264-full/Storting/12/08/Stortinget-20221208-095504.mp4&msid=36877&meid=11132

Følg oss eller del innholdet med vennene dine:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

4 + three =