Mange har ofret helsa i jobben.

Arbeidsmiljøskaddes Landsforenings ærespris ble tildelt NRK Brennpunkt under foreningens årsmøte i Bergen denne helgen. Prisen ble overrakt av grunnleggeren av foreningen Oddvar Petersen. Foreningen kan i år feire 25 års jubileum.

  Brennpunkt Foto Jan Arne Dammen

Fra NRK og Brennpunkt: Kjersti Knudssøn, Astri Thunold og Synnøve Bakke.(Bildet over)

NRK/Brennpunkt tildeles æresprisen for fremragende og dyptgående journalistikk i forbindelse med avdekning av farer og problemer innen bl.a. oljesektoren. Redaksjonen har også satt fokus på eksponeringsfarer og konsekvenser ved kvikksølveksponering hos tannlegeassistenter.

De har avdekket regelbrudd og store avvik i rutiner og pasientrettigheter og påvist direkte feil og store mangler innen både offentlig tilsyn og i helsevesenet. Feil og mangler som igjen har resultert i alvorlige psykososiale problemer for den yrkessyke/skadde og dens familier.

Også utredninger av yrkessyke og manglende oppfølging gjennom NAV - forvaltningen har blitt sterkt fokusert.Arbeidsmiljøskaddes Landsforening, ALF, vil på denne måten få berømme NRK/Brennpunkt for sine dokumentarprogrammer som har satt kjemisk og organisk helsefare på dagsorden.

Noe som igjen har medført reaksjoner og gitt gjenlyd innenfor den offentlige forvaltningen, oljeindustrien og tannhelsetjenesten. Mange enkeltpersoner og deres pårørende har kjent seg igjen i NRK/Brennpunkts dyptgående presentasjon gjennom sine programmer. 

Oddvar Foto Jan Arne Dammen

 

Prisvinnere sammen med grunnleggeren av Arbeidsmiljøsskaddes forening, Oddvar Petersen.

Om prisen

Æresprisen består av en bronseskulptur med diplom. Skulpturen er laget av den kjente billedkunstneren Oddmund Raudberget. Prisen tildeles en person, gruppe eller lag som på en fremragende måte og i henhold til A.L.F.s statutter har satt fokus på arbeidsmiljø, yrkesrelaterte sykdommer/skader. Og som på en utrettelig måte har engasjert seg i de syke/skaddes vanskelige situasjon.Intensjonen er at æresprisen deles ut annet hvert år i forbindelse med A.L.F.s årsmøte. Det er A.L.F.s hovedstyre som vedtar hvem som skal tildeles prisen.

A.L.F. har en intensjon om at æresprisen skal stimulere til et videre engasjement for den yrkessyke/skaddes rettigheter i Norge.

 Tidligere mottakere:

2007 Dagbladjournalist Asle Hansen.

2009 Foreningens grunnlegger Oddvar Petersen. 

Se presentasjonsvideo her

 

oddvar og arne Foto Jan Arne DammenPrisvinner og grunnlegger pluss forbundsleder i Norges Handikapforbund, Arne Lein (til venstre).

 

Tekst og foto: Jan Arne Dammen.

 7/5-2011


Tagger: ALF Arbeidsmiljøskaddes landsforening forening Arbeidsmiljø miljøgifter senskader Næring Helse Brennpunkt Oddvar Pettersen Arne LEin Norges Handicapforbund Asle Hansen Kjersti Knudssøn, Astri Thunold og Synnøve Bakke NRK