Reinsdyrsanking med Vågå tamreinlag på Valdresflye 2010, del 2.

 Tamreinflokken til Vågå tamreinlag blir samlet sammen to ganger i året, høst og vinter, på Valdresflye i Jotunheimen. Kontroll, merking og utsortereing av slaktedyr skjer da. Her følger bildeserie nr. 2 fra høstsamlingen på Valdresflye 2010.

Videosnutten inneholder intervju med Pål Arne Snerle som forteller litt om "siling".

Bildeserie nr. 1.

Pål Arne Snerle på Youtube.

Artikkelen fortsetter med 24 bilder og tekster-

Dyr Tamreinlag Valdres Valdresflye Vågå Tamrein Reinsanking Foto Roy Myrland

Mor og kalv i følge i høstlige Jotunheimen.

Nedsnødd Bobil Tamreinlag Valdres Valdresflye Vågå Tamrein Reinsanking Foto Roy Myrland

Været skifter fort i fjellet og det kan komme litt snø i September.

Takk Tamreinlag Valdres Valdresflye Vågå Tamrein Reinsanking Foto Roy Myrland

Etter at gjeterene, både til fots, på hest og i luften, hadde fått dyrene inn i kveet, var det takknemmlige folk som tok i mot. William Bjørn på hesten "Mimir" var glad og fornøyd etter dagens økt.

Hester og jenter Foto Roy Myrland

Reingjeterene Lillian Anita Jacobsson (til venstre på bildet over)  med hesten "Blesi" og Ragnhild Jacobsen med hesten"Heidar" var fornøyde med den vellykkede sankingen de også.

Opp pakning Tamreinlag Valdres Valdresflye Vågå Tamrein Reinsanking Foto Roy Myrland

Ole Kristian Lien med "Bella" er som de andre gjeterene forberedt på at ikke alt her i livet går etter klokka. Spesielt når det er snakk om gjeting og fjellet er det viktig å ha med opp-pakning og utstyr som sikrer at en kan klare seg om det skulle bli litt ruskevær.

Gjerde Tamreinlag Valdres Valdresflye Vågå Tamrein Reinsanking Foto Roy Myrland

Det er mange mennesker i sving for å sikre og roe dyrene i innhegningene.

 

hele anlegget

Samleanlegget på Valdresflye er delvis nedmonterbart. Det transportable slakteriet er i den hvite traileren på bildet over.

inngjert

Det er flotte og spenstige dyr som blir samlet inn. Utsorteringen av slaktedyr går etter vekt.

silen2

Reinsdyrene står kun kort tid i denne innhegningen før de "sluses" videre til merking og sortering. Etter at slaktingen er unnagjort tar det bare noen få timer før skrottene er fraktet ned til Dal ved Eidsvoll for videre distribusjon til Norgesgruppen.

Delegering Tamreinlag Valdres Valdresflye Vågå Tamrein Reinsanking Foto Roy Myrland

Lederen i Vågå Tamreinlag, Pål Grev, gir sine instruksjoner og beskjeder inne i "silen" hvor dyrene blir fanget inn for hånd.

Du kan høre og se Pål Arne Snerle, fortelle mere om det her på Youtube.

 

inne i silen 2 Tamreinlag Valdres Valdresflye Vågå Tamrein Reinsanking Foto Roy Myrland

Fra den store flokken i samlekveet blir mindre flokk jaget inn i silen for innfanging. Det er erfarne og kunskapsrike folk som kan MYE om reinsdyr og -skjøtsel som gjør denne jobben.

Vekter Tamreinlag Valdres Valdresflye Vågå Tamrein Reinsanking Foto Roy Myrland

Vektene for reinsdyra er i disse boksene.

tastatur og rein Tamreinlag Valdres Valdresflye Vågå Tamrein Reinsanking Foto Roy Myrland

Veiinga går elektronisk midt inne på Valdresflye i 2010.

Fanget og lagt ned Tamreinlag Valdres Valdresflye Vågå Tamrein Reinsanking Foto Roy Myrland

Det er solid erfaring og kunnskap blandt reingjeterene. Lillian Anita Jacobsson fanger inn reinsdyra stort sett for hånd og det kreves faste og solide grep for å få dyret under kontroll.

Lasso Tamreinlag Valdres Valdresflye Vågå Tamrein Reinsanking Foto Roy Myrland

Reinsdyr og lassoen hører liksom sammen, men i Vågå Tamreinlag var det ikke så mange som brukte den.

Folk Tamreinlag Valdres Valdresflye Vågå Tamrein Reinsanking Foto Roy Myrland

Det gikk veldig bra med litt god  kvinne- og mannekraft

fanget rein

Tamrein er ikke helt rette ordet for disse prektige dyrene. Det var viktig å holde taket, dyrene er spreke!

 

Statestikk Tamreinlag Valdres Valdresflye Vågå Tamrein Reinsanking Foto Roy Myrland

Inge Eide fører statistikken over dyrene som blir håndtert. Den tidligere læreren gjorde unna sin militærtjeneste i Stavern og fortsatt godt kjent "PåNeset"! Spesielt turene fra Berg kirke tilbake til leier`n husker han godt.. det blei noen løpeturer det, erindrer han.

Selskapslogo Tamreinlag Valdres Valdresflye Vågå Tamrein Reinsanking Foto Roy Myrland

Mattilsyn og veterinærer følger slaktingen for å sikre den beste kvaliteten på kjøttet og dyrenes velferd.

Målere Tamreinlag Valdres Valdresflye Vågå Tamrein Reinsanking Foto Roy Myrland

Fra Nord-Trøndelag kom veterinær Terje Eggen fra Overhalla (til venstre på bildet over) og reineier Hans Erik Sandvik fra Snåsa. De to er blandt de fremste i landet når det gjelder kunnskap om og erfaring med målinger av "nedfallet fra Tsjernobyl i -86". Bequrell måling av slaktedyrene er  fortsatt nødvendig og gjøres med "røret" og skjermen, de to viser på bildet over. Sjølve målingen foregår ved at dyret blir lagt på bakken og "røret" blir tredd "litt skrått forover" opp mellom bakbeina på dyret.  Avlesingen blir øyeblikkelig synelig på skjermen.

Målt Tamreinlag Valdres Valdresflye Vågå Tamrein Reinsanking Foto Roy Myrland

Statistikk og nøyaktighet sjøl om det er travelt arbeide.

Merket Tamreinlag Valdres Valdresflye Vågå Tamrein Reinsanking Foto Roy Myrland

Merking med både kniv og plast. Årets kalver får skåret inn hakk i ørene for å vise hvem de er, foruten moderne plastmerker.

Salting Steinsalt Tamreinlag Valdres Valdresflye Vågå Tamrein Reinsanking Foto Roy Myrland

Det er ikke bare kjøttet som blir utnyttet. Gevir og skinn fra slaktingen blir umiddelbart saltet ned og fraktet til Ølen i Rogaland. Det er firmaet Granberg garveri som gjør og har gjort denne jobben i "alle de år".

Snøvær Tamreinlag Valdres Valdresflye Vågå Tamrein Reinsanking Foto Roy Myrland

Olav Granberg er daglig leder i Granberg Garveri A/S og fikk hjelp av Pål Flatøen fra Vågå Tamreinlag i skinnbehandlingen slaktedagen. Da bildet blei tatt så blei det til at det blei lit prat.. Da kom det nemlig ei god historie til og det er at Pål Flatøen har vært og er fortsatt gift med sin kone Kari og hun er fra Karlsro på Brunlanes!

Det var reinsdyr som ble jaktet på av de første som kom hit til landet for ca. 12000 år siden. Noen av deres boplasser er funnet og dokumentert ved "Skysletta" i gamle Brunlanes kommune, i forbindelse av utbygningen av den nye E 18 mellom Larvik og Porsgrunn.

 I og rundt Jotunheimen er det fire tamreinlag som sanker inn reinsdyr for merking og slakting nå på høsten.

Det er en spennende og uforglemmelige naturopplevelsen å få observere ca. 3500 reinsdyr samles sammen i løpet av en dag, av noen av Norges dyktigste reingjetere til fots og på hest. Dessuten var det med noen toppdresserte gjeterhunder og en imponerende dyktig "heli-gjeter" og hans "redskap" på Valdresflye midt i September! 

Foto og tekst:

Roy Myrland

26.09.10