Forsvaret i gang på Rakke i dag

Tekst og foto: Roy Myrland. 12/6-2007
Tagger:

 

 

                   I dag 12 juni rykket marinens minerydderkomando fra Haakonsvern inn på Rakke. De ankom Brunlanes i går, og i dag ble tankene fyllt opp i Stavern. De begynner umiddelbart med oppmåling og kartlegging av området de skal gjennomsøke for eksplosiver.


PaaNeset har lest igjennom miljørapporten som Skifte eindom har utarbeidet sjøl. Rapporten forholder seg kun til noen få prøvetaginger av jordsmonnet på land, og har helt utelatt området som kalles østre Rakke. Enda det var her forsvaret begynnte sin virksomhet.

Men det er lenge siden eventuelle miljøgifter blei sluppet løs der, så da trengs det kankje ikke å undersøkes om det er noe farlig forurensing ..

Skifte eiendom, som er et foretningsområde i Forsvarsbygg, kjører forøvrig en reklamekampanje om dagen, at det er feil og slurv i deres informasjon der også er vel ikke akkurat noen bombe.

Tjønndalsheia fortifikasjon b.l.a., i Aust Agder, er plasert langs Brunlanes kysten  

Går det så går det! 

 

Foto/tekst Roy Myrland

Rakke vakt foto. Roy Myrland

Endelig på plass for å søke, finne og tilintetgjøre ettelatenskapene til forsvaret.


Klar Foto Roy Myrland

Bunkring ferdig. Klar til innsats.

På vei ut foto Roy Myrland

To båter og 3 personer fra minedykkerkommandoen på vei ut av havna i Stavern, og på vei mot Rakke.

Militær somkmer foto.Roy Myrland

Sommer, sol og forsvaret på Rakke

 

Tidligere saker ang. Rakke fort finner du her