Åge Sandsengen

God nytt i februar fra Åge Sandsengen

I kommunestyremøtet 9. februar kom Åge Hovengen med to «gladsaker». Han er kommunalsjef for økonomi, teknisk og næring hos Nord-Aurdal kommune, og er forpliktet til å være litt over middels opptat av inntekter til kommunen. Den første gode nyheten han kom med var at pga. av fjorårets strømpriser ble de kommunale inntektene av kraftsalget 40 milioner over de 20 mill. som var budsjetert i 2022. Det medførte at kommunen kunne