Blomsterbed

Blomsterbed til sinnets glede og sjelens fryd!

Neida, det har ikke «tatt helt av» med blomsterbed og planter her på Langsveien.no. Men, det er mye engasjenment og stor iver rundt temaet nå. Beplantningen i blomsterbedet i «Døvriskrysset» er temaet i denne artikkelen. Fra venstre på bildet over er noen av  gledessprederne og gartnerene i Skrautvål etter endt beplantning: Ørjan (på fanget), Omar Dajani, Berit Dajani, Jørn Bjernknesli, Vigdis Østgård, Bak fra venstre: Roy Myrland og Ragnhild Kapen. Gjennom flere