formidle

Interessant og lærerikt foredrag på årsmøtet.

Skrautvål Historielag har nylig avholdt sitt årsmøte i Døvre Gamle skule 17. april. Historielag som Skrautvål historielag har en viktig rolle i dagens samfunn. Ved å dokumentere og bevare historien bidrar de til å skape en forståelse for vår fortid og vårt kulturarv, og hvordan dette har formet samfunnet og menneskene som lever i det. Dette kan være med på å styrke identiteten og tilhørigheten til lokalsamfunnet, og bidra til