Hamar Bispedømme

Biskopen på besøk. -Vil ha en kirke hvor mennesker møter mennesker.

Ny biskop i Hamar bispedømme, Ole Kristian Bonden (bildet over), besøkte Valdres den 6. juni for å møte ansatte i menighetsrådene, medlemmer av menighetsrådene samt de politiske og administrative lederne i de seks Valdres-kommunene.Videointervju med biskop Ole Kristina Bonden i bunn av artikkelen)Det skjedde i Reinli i Sør Aurdal kommune Vertskapet for biskopen var prost Carl Philip Weisser (bildet over) og hans team, som sørget for at bispedømmets øverste leder

Biskop Solveig Fiske stenger, avlyser og begrenser.

I Hamar Bispedømme innføres nå solide begrensninger av kirkelige handlinger. Bli oppdatert her: https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/Hamar/nyheter/utvida%20tiltak%20korona-virus/https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/Hamar/nyheter/utvida%20tiltak%20korona-virus/ og her. https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/Hamar/nyheter/utvida%20tiltak%20korona-virus/https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/Hamar/nyheter/utvida%20tiltak%20korona-virus/