Heilo

Fjellpistra

Heiloen ,eller fjellpistra har alt kome seg til fjells. Heiloen er ein vadefugl ,men gjekk rundt på skaren ved Bjørnhovd (Ca 1000 m.oh i Skrautvål) . Skal tru om det ikkje hadde vore meir bekvemmeleg ved Middelhavet ei stund til. Det var 2 hannar der. Det kan hende det er litt konkurranse om reirplass. Men ikkje mykje å leve av no. Foto og tekst: Haakon Bakkene