historielag

Video med Inga Thon Rogne på langeleik.

Inga Thon Rogne fra Øystre Slidre har spilt langeleik i 12 år. 18. april besøkte hun årsmøtet i Skrautvål Historielag med strengeinstrumentet sitt.Bildet over fra venstre: Olav Robøle, Inga Thon Rogne, Ragnhild Kjørli og Audun Myrvold. I videoen er også fotoserie fra Gamle Døvre skule, der også Audun Myrvold fortalte om bla Hulbakken, til de fremmøtte.

Tungtvannsruta. -Om markeringen i Sør-Aurdal

Sør-Aurdal historielag markerte 8. mars at det var 80 år siden tungtvannssabotørene overnattet på Store Sanging ved Nordre Fjellstølen. Der avduket de ei tavle med kart og info. om retrettruta de fem gikk. Aksjonen på Vemork skjedde 27. februar 1943 og de brukte 19 dager på turen til Sverige. Leder i Sør Aurdal Historielag Åse Østgård Hagen forteller om hvordan tavla kom på plass i videoen. Infotavle over sabotørenes retrettrute