høstbilder

Skrautvål sameie Svarthamar Nord Aurdal foto roy myrland

Det sies det er to himmeler for folk i Skrautvål og ellers i Valdres. -Den ene er himmelen der stjerner og planeter svever og den andre er stølen! Under følger et par bilder fra vinterdagen og -natta 14. oktober. Vinterdagen  i Nord Aurdal i Valdres «stod» til navnet sitt. Kulda festet grepet og isen la seg på tjern og i pytter. I elvedragene og fosser blei det hvite kanter. Natt-