Husstell

Smultringer Bakstefjøl julebakst

Smultringer triller og mjølføyka driver i bygd og by. Den første «kakelinna» kom og julebaksten er i gang på ny! Bakstefolket fyrer opp under både takker, kjeler og ovner nå når halve november er forbi. I bunn av artikkelen er lenken til STAUT sin sang «Deres Jul». Den starter med,  -mjølstøvet virvla som kruttrøyk i kveld. Etter dette bildet å dømme er det både smultringer nok og mjøl til flere bakstekvelder,