kommuneøkonomi

By og land er enige og kjenner på det samme.

Vidoeintervju med ordfører Birgitte Gulla Løken (H) i Larvik kommune oppsummerer den vellykkede konferansen om kommunenes inntektssystem for likeverdige tjenester 22. januar i Larvik. Artikkel: Hva med å flytte omtanke fra de rike til de fattige? 

God nytt i februar fra Åge Sandsengen

I kommunestyremøtet 9. februar kom Åge Hovengen med to «gladsaker». Han er kommunalsjef for økonomi, teknisk og næring hos Nord-Aurdal kommune, og er forpliktet til å være litt over middels opptat av inntekter til kommunen. Den første gode nyheten han kom med var at pga. av fjorårets strømpriser ble de kommunale inntektene av kraftsalget 40 milioner over de 20 mill. som var budsjetert i 2022. Det medførte at kommunen kunne