Levelyst i og på bygdene

Levelyst i og på bygdene

  Korleis skal vi halda på ungdomen, eller i mange tilfelle, korleis skal vi få dei til å koma tilbake hit etter endt utdanning? Arbeidsplassar er sjølvsagt viktig, men også kva vi kan tilby utanom. Dette viktige spørsmålet er det mange gode krefter som prøver å finna svar på, og som det vert jobba kontinuerleg med.   Nyleg vart det satt ned eit utval som vart leia av Victor Normann,