Marit Hougsrud

Ras og flom i Bagn og Sør-Aurdal kommune

Et jordras har gått gjennom et boligfelt i Bagn, offentlige og private  jobber på spreng for å holde grøfter og bekker åpne, veier er stengt og vannet flommer fortsatt på i Sør Aurdal kommune. Ordfører Marit Hougsrud (Sp) i Sør-Aurdal kommune intervjues om situasjonen i kommunen 8. august 2023 i innslaget under. Alle artikler, fotoserier og videoer i nettavisa Langsveien.no fra ekstremværet «Hans» i Valdres ser du gratis her, takket

SP folk fra regjering, storting, fylke, kommune og partilag

Sigbjørn Gjelsvik, statsråd i regjeringen, besøkte Valdres sammen med Stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand og fylkesvaraordfører Aud Hove 13. april. Ca 20 av Senterpartiets tillitsvalgte deltok på rundturen som inkluderte besøk i Sør-Aurdal og Etnedal. Ordfører Marit Hougsrud var vert da Norsk Massivtre og Begna Bruk presenterte seg og Aud Hove informerte om distriktssatsinga til Innlandet fylkeskommune «Tett på 2030». I Etnedal ble det diskutert temaer som Valdres Lokalmedisinske Senter, sykehusplaner,

Varordføreren fra Vestre-Slidre og ordføreren fra Sør-Aurdal

Gerd Nanti Vika Helle(Sp) er varaordfører i Vestre-Slidre og Marit Hougsrud (Sp) er den fremste folkevalgte i Sør-Aurdal. 20.-21. januar var de sammen med folkevalgte, rådmenn, stortingspolitikere og andre på Gardermoen. Se og hør litt av hva de to satt igjen med av inntrykk etter Lokalsamfunnskonferansen 2020. De to intervjues av redaktør Roy Myrland i Langsveien.no.