Multer

Er dette en hjerne?

Ryktet sier at nyere dyp hjerneforskning, muligens beviser, at hjernen kanskje forandrer fasong for noen, i august/juli. Forandringen skal vistnok ha noe med primærbehovet, å skaffe mat, å gjøre. Dessuten påvirkes lysten til å være i aktivitet og gjerne i form av lange og slitsomme turer, på blaute myrer. Noen mener «veasjuka» er som en lett forkjølelse, i forhold til de som rammes av behovet for å plukke molte. Fotos

Molteår?

Store mengder molter er nå i ferd med å modnes. Foreløbig er det «forbuden frukt» og bare kart, men om litt er skogen og vidda sitt «gull» klart til å plukkes. Les mere om molta på her: https://no.m.wikipedia.org/wiki/Multe