Norsk Skogfinsk Museum

Om Skogfinnene: -Fortellingen om en etnisk minoritet's historie på norsk jord.

På 1600-tallet kom skogfinnene, en betydningsfull etnisk minoritet, til Norge og slo seg ned i og rundt den «mørke og dype» Finnskogen. De praktiserte svedjebruk og formet sitt unike samfunn i landet. Under De Nordiske Jakt og Fiskedagene i Elverum, kastet Norsk Skogfinsk Museum lys over denne fascinerende historien. Faglig rådgiver, Birger Nesholen, stod stolt på museets stand og delte innsikter om både foreningen og skogfinnenes kultur. For mer informasjon,