Riksantikvartimen

Velkommen til Riksantikvartimen 25. mars (gratis webinar).

Pressemelding 16.03.21. Klima og kulturmiljø – risikovurdering og tilpasningstiltak. Belastningene fra klima øker, og vi må gjøre mer for å beholde kulturminner og kulturmiljø. Riksantikvaren har vært med på å utarbeide en veileder om risikovurdering og planlegging av tiltak som kan redusere klimarelatert risiko for kulturmiljø. Veilederen er testa ut på flere kulturminner og -miljøer rundt i Skandinavia, Skottland og Irland. Nå foreligger veilederen på norsk. I dette foredraget går