Senterpartiet SenterpartietRepresentant forOppland 2021-2025MedlemUtenriks- og forsvarskomiteen

Alvoret preger adventspraten med Bengt Fasteraune.

Bengt Fasteraune (Sp) er tydelig i sin adventshilsen. -Krig i Europa preger adventshilsenen fra  Løvebakken. I den urolige verdenen vi nå lever i, er Bengt Fasteraune (Sp) en av de få i landet som har dyp innsikt og stor kunnskap om det som skjer. Som medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen  og tidligere oberstløytnant, er det tankefull stortingsrepresentant fra Dovre i videointervjuet over.