Skihopp

Heia Clas Brede.

Den kulturen de fleste kjenner og opplever som hoppsport er under «angrep» nå. Utøvere, frivillige og sponsorer holder på å miste noe av det viktigste vi har. Nemlig den dyktige og velfungerende lederen, som bryr seg og går i kamp, for at alle skal ha like muligheter til å kunne oppleve skiglede og mestring i hoppbakken. Det gjør seg ikke sjøl og det er garantert blitt tråkka på et par