Skrautvål Grnedelag

344 bilder fra 17. mai i bygda.

17. mai feiringen i regi av Skrautvål Bygdelag ble en suksess. Fotograf Torbjørn Kampen sine 344 bilder fra dagen her. Rigmor Orderdalen Tveit (bildet over) ledet arrangementet på Skrautvål skule med ca 250 sambygdinger. Nasjonalsang, tale for dagen av grendelagslederen, servering, leker og trivelig samvær i solskinnet i dugnadsbygda, frister til gjentagelse. Takk til alle som bidro, hjalp til og deltok. Fotograf Torbjørn Kampen sine 344 bilder fra dagen på