Skrautvål historielag

Interessant og lærerikt foredrag på årsmøtet.

Skrautvål Historielag har nylig avholdt sitt årsmøte i Døvre Gamle skule 17. april. Historielag som Skrautvål historielag har en viktig rolle i dagens samfunn. Ved å dokumentere og bevare historien bidrar de til å skape en forståelse for vår fortid og vårt kulturarv, og hvordan dette har formet samfunnet og menneskene som lever i det. Dette kan være med på å styrke identiteten og tilhørigheten til lokalsamfunnet, og bidra til

Historisk mesterverk fra Skrautvål historielag i salg fra 13. og 14. februar.

Tidenes største stølsbok i Valdres er nå klar for salg. Det velskrevne bokverket «Stølar og stølsliv» er utgitt av Skrautvål historielag, og omhandler området mange mener er det absolutt flotteste stølsområdet i landet. Av: Roy Myrland 5. februar 2021. Asta Karin (bildet over) og Trygve Kampen i historielaget er forbilledlige ildsjeler. De to har sammen med Thomas Ranheim i historielaget sin boknemd laget stølsboka. Trygve Kampen forteller at spiren til