sokneprest og sekretær Grethe Veisene.

Jul er det hvert år, men valg av sokneråd hvert fjerde.

Landet rundt er det 1164 lokale menighetsråd/sokneråd som har all kirkelig mydighet, bortsett fra når det gjelder gudstjenester og kirkelige handlinger. Volbu soknråd 2019-2023 fra venstre:Tina Rosèn, Vara diakoni. Helge Berger Meisdalen, trosopplæring. Bjørg Kristin Opheim, nestleder. Morten Haugseth, kasserer. Øystein Skattebu, soknerådsleder.  Eli Vatn, sokneprest og sekretær Grethe Veisene. Rådene består av soknepresten sammen med 4, 6, 8 eller 10 andre lokale medlemmer. Allerede nå før jul begynner forberedelsen