Tobias Drevland Lund (Rødt)

-En spade for en spade. -I Valdres også.

Demokratiet står sterkt i Norge, men det er ingen selvfølge. Vedvarende lav valgdeltakelse utgjør en trussel mot demokratiet. Øystre Slidre kommune var en av kommunene det var rekordlav valgdeltagelse ved høstens kommunevalg. Under Lokalsamfunnskonferansen 2024 stilte varaordfører One Granli Enerud det utfordrende spørsmålet i plenum. Se og hør svarene hun fikk fra Tobias Drevland Lund (Rødt), Per Olaf Lundteigen (Sp) og Birgit Oline Kjerstad (SV) i den påfølgende videoen.