Tobias Drevland Lund

Tobias Drevland Lund (Rødt) -Om eiendomsskatt.

Eiendomsskatt er et av verktøyene kommunene kan bruke til å øke sine inntekter. Se og hør stortingsrepresentant Tobias Drevland Lund sin kommentar i innslaget fra konferansen om utjevningsmidler i Larvik 22.januar Artikkel: Hva med å flytte omtanke fra de rike til de fattige?  .konferansen om utjevningsmidler i Larvik 22.januar. Om konferansen her.