Tom Nybråten

Soldater skiløpere Heimevernet Valdres HV område Kapt. Tom Nybråten og KApt. Gjermund Dokken. Foto Roy Myrland

Heimevernetbe består hovedsakelig av personell som er overført etter 12 månder førstegangstjeneste og de bor og jobber stort sett  i området de eventuelt skal bidra i. Soldatene trenes for å fungere i kulde og snø, så vel som på «sommerføre».  Mannskapene er klare for både militær og sivil innsats på kort varsel, de er lokalkjente og de «har et liv» også utenfor forsvaret. Omådesjef Kapt. Tom Nybråten (til venstre på bildet