Valdres Jørn Hilme

Norges minst tabloide festival

Jørn Hilme-stemnet / Fagernes i Valdres / 30. juli til 6. august Ein sommarkveld på Jørn Hilme-stemnet er det aller beste møtet med folkemusikkmagien. Jørn Hilme-stemnet er ein av dei eldste folkemusikkfestivalane i landet, etablert så tidleg som i 1960. Til festivalen kjem dei aller fremste folkemusikarane i landet, ukjente for mange, men høgt anerkjende innan sine instrumentsjangrar og i det norske folkemusikkmiljøet. Festivalen blir arrangert på Valdres Folkemuseum på