varebil

Det haster nå

Snøgrensa flytter seg stadig nedover og is dekker mange mil med kjørebane nå. Noen velger likevel fortsatt å kjøre med dekk, som ikke er «tilpasset forholdene». E 16 gjennom Valdres er en av de mange lunefulle strekningene vinterstid. Ca 100 tung-biler måtte berges her en vinter mellom Viken- og Vestland fylke. Kai Morten Granli i Valdres Lastebilservice A/S (bildet over), sørger for at «sålene» er tilpasset kjøreforholdene i Valdres, når