Tid er hjerne – Vi har ingen tid å miste

Har man symptomer på hjerneslag har man ingen tid å miste. Ring 113! Det haster. Husk: Prate, Smile Løfte. Foto Jan Arne Dammen

Hvert år rammes ca. 12 000 av hjerneslag i Norge, tilsvarende rundt 32 nye tilfeller hver dag. Ved et hjerneslag forårsaket av en blodpropp (hjerneinfarkt) dør 2 millioner hjerneceller per minutt. LHL Kongsberg arrangerte slagkafé der lege og fysioterapeut gav viktig informasjon om hjerneslag.

Behandlingen starter i ambulansen

Lege Oscar Kristiansen ved slagenheten på Kongsberg sykehus, forklarer hva som skjer når det foreligger mistanke om hjerneslag.
Behandling av hjerneslag avhenger av om hjerneslaget er forårsaket av en blodpropp (hjerneinfarkt) eller en hjerneblødning. Allerede i ambulansen starter behandlingen, med blant annet oksygen for å forhindre at deler av hjernen dør som følge av oksygenmangel.
– Inne på sykehuset blir det foretatt en full medisinsk undersøkelse og det tas CT eller MR av hodet for å finne ut om det er hjerneinfarkt eller hjerneblødning. Det blir tatt blodprøver, hjerterytmen sjekkes og det tas ultralydundersøkelse av halsens hovedpulsårer. Den videre behandlingen avhenger av om hjerneslaget er forårsaket av en blodpropp eller en blødning, fortalte Oscar Kristiansen.

Tid er hjerne - vi har ingen tid å miste, sier Oscar Kristiansen, lege ved slagenheten på Kongsberg sykehus Foto Jan Arne Dammen
Tid er hjerne – vi har ingen tid å miste, sier Oscar Kristiansen, lege ved slagenheten på Kongsberg sykehus Foto Jan Arne Dammen
Ved hjerneslag kan det gis Trombolyse

Hjerneslaget kan behandles med blodproppløsende medisiner (trombolyse), også kalt «plumbobehandling». Det er det samme som plumbo i tette rør; medisinene løser opp proppen.

– Når hjernecellene dør så raskt må trombolysen gis så fort som mulig. Effekten av medisinen er avhengig av hvor raskt man får den. Behandlingen må skje senest 4.5 time etter at symptomene startet, sier Oscar.

Jo raskere jo bedre

Har man symptomer på hjerneslag har man ingen tid å miste. Ring 113! Det haster.
– Dessverre er det for mange som varsler om symptomer for sent. Det var annerledes for 30 år siden, da kunne man vente til dagen etter, for da fantes ikke de behandlingsmulighetene vi har i dag. Terskelen for å ringe nødtelefonen 113 må være lav, det er bedre å kontakte de en gang for mye, understreket han.

Inne på sykehuset blir det foretatt en full medisinsk undersøkelse og det tas CT eller MR av hodet for å finne ut om det er hjerneinfarkt eller hjerneblødning. Foto Jan Arne Dammen
Inne på sykehuset blir det foretatt en full medisinsk undersøkelse og det tas CT eller MR av hodet for å finne ut om det er hjerneinfarkt eller hjerneblødning. Foto Jan Arne Dammen

Symptomer

Prate, har du problemer med å finne riktig ord eller forstå hva som blir sagt. Snakker du utydelig og har vansker med artikulasjon?
Smile, er det skjevhet i ansiktet når du forsøker å smile eller vise tenner?
Løfte, er det forskjell i kraft når du forsøker å løfte armene? En av armene siger ned?
Har et eller flere av disse symptomene kommet akutt, så kan det være hjerneslag.
Ring 113, hvert sekund teller.

Forebygging

– Det viktigste du kan gjøre for å redusere risikoen for hjerneslag er å ha en sunn livsstil. Hvis du tidligere har hatt drypp eller hjerneslag, har hjerteflimmer eller diabetes bør du være ekstra oppmerksom. Trening i minst 30 minutter de fleste dager er en god målsetning, sa hun.

Spesialfysioterapeut Iselin Løvhøiden fra LHL Hjerneslag fortalte og motiverte om livet etter hjerneslaget. Foto Jan Arne Dammen
Spesialfysioterapeut Iselin Løvhøiden fra LHL Hjerneslag fortalte og motiverte om livet etter hjerneslaget. Foto Jan Arne Dammen

Et hjerneslag fører ofte til en ny og annerledes livssituasjon. Slaget kan svekke både den fysiske og psykiske helsen, og by på mange store og små utfordringer i hverdagen.
– Slagrammede må leve videre med ulike utfall. Forskjellige former for mosjon og trening har effekt både som rehabilitering og som forebygging av nye slag. Tenk bevegelse i hverdagen, gå til butikken, la heisen stå og ta trappa, det er noen enkle grep man kan gjøre i hverdagen, sa Iselin Løvhøiden.

LHL landets største treningssenter for de over 60

Iselin Løvhøiden fra LHL Hjerneslag, Roald Adolfsen, Oscar Kristiansen, lege ved slagenheten ved Kongsberg sykehus og Wenche Haukeli Foto Jan Arne Dammen
Iselin Løvhøiden fra LHL Hjerneslag, Roald Adolfsen, Oscar Kristiansen, lege ved slagenheten ved Kongsberg sykehus og Wenche Haukeli Foto Jan Arne Dammen

– LHL har 260 lokallag over hele Norge som ukentlig arrangerer trimaktiviteter. Dette gjelder både hjertetrim og lungetrim, bassengtrening (vanntrim) og trimdans. Andre trimtiltak er stavgang og turgrupper ledet av likemenn, samt andre former for fysisk aktivitet i grupper for eksempel bowling, golf, boccia, sykkel og ski, sa Iselin Løvhøiden fra LHL Hjerneslag.

Artikkelen er tidligere publisert i BLADET VÅRT

Mer info på www.LHL.no

LHL Hjerneslag 

LHL Kongsberg 

Av Jan Arne Dammen

Har man symptomer på hjerneslag har man ingen tid å miste. Ring 113! Det haster. Husk: Prate, Smile Løfte. Foto Jan Arne Dammen
Har man symptomer på hjerneslag har man ingen tid å miste. Ring 113! Det haster. Husk: Prate, Smile Løfte. Foto Jan Arne Dammen
Følg oss eller del innholdet med vennene dine:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

18 − 18 =