SJ vant kampen mot Vy – Svenske tog mellom Oslo og Bodø

SJ vant kampen mot Vy - Svenske tog mellom Oslo og Bodø

Jernbanedirektoratet har besluttet at trafikkavtalen for togtilbudet på Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen og Meråkerbanen skal tildeles SJ Norge. Kampen om kontrakten sto i sluttfasen mellom SJ Norge og Vy Tog, der Vy tapte igjen.

Både SJ Norge og Vy Tog leverte meget gode tilbud på kvalitet og oppdragsforståelse. Vy Tog leverte et marginalt bedre tilbud på disse kriteriene. Når det gjelder pris, var SJ Norge klart best. Samlet sett er det SJ Norge som har levert det tilbudet som gir det beste forholdet mellom pris og kvalitet, skriver Jernbanedirektoratet i en pressemelding.

God konkurranse
- Vi er glade for at det også for denne trafikkpakken var sterk og god konkurranse, selv om antall tilbydere var færre enn i pakke 1. Når vi nå inngår kontrakt med SJ, får vi en leverandør som allerede trafikkerer i Norge og som er kjent med nordiske trafikkforhold. Vi er sikre på at de vil levere et sikkert og kvalitetsmessig godt tilbud til de reisende, og prisen staten betaler for tilbudet vil gå betydelig ned, sier jernbanedirektør Kirsti Slotsvik.
– Vi er glade for at det også for denne trafikkpakken var sterk og god konkurranse, selv om antall tilbydere var færre enn i pakke 1. Når vi nå inngår kontrakt med SJ, får vi en leverandør som allerede trafikkerer i Norge og som er kjent med nordiske trafikkforhold. Vi er sikre på at de vil levere et sikkert og kvalitetsmessig godt tilbud til de reisende, og prisen staten betaler for tilbudet vil gå betydelig ned, sier jernbanedirektør Kirsti Slotsvik.

SJ Norge er et norsk datterselskap av Sveriges største persontrafikkoperatør SJ. SJ er heleid av den svenske stat. SJ opererer allerede i dag i Norge og driver togtilbudet mellom Stockholm og Narvik og mellom Stockholm og Oslo.

 - Konkurransen på jernbanen verkar. Togtilbodet blir betre samtidig som staten skal bruke vesentleg mindre skattepengar på å kjøpe persontogtilbod, sier samferdselsminister Jon Georg Dale
– Konkurransen på jernbanen verkar. Togtilbodet blir betre samtidig som staten skal bruke vesentleg mindre skattepengar på å kjøpe persontogtilbod, sier samferdselsminister Jon Georg Dale. Foto Olav Heggebø
Forbedret kundetilbud

Som oppdragsgiver har Jernbanedirektoratet satt minimumskrav til kundetilbudet på de enkelte strekningene som f.eks. frekvens og antall avganger, hvor tog skal stoppe og hva en togbillett maksimalt skal koste. Minimumskravene skal sikre at togtilbudet blir minst like godt som i dag.
SJ Norge sine forbedringer i kundetilbudet, utover minstekravene, består blant annet av:
Rutetilbudsforbedringer, videreutvikling av Togbuss-konseptet, etablering av lavpriskalender og dynamisk prising av billetter, oppgradert serveringstilbud. Et Premium-tilbud på fjerntog med bl.a. frokost servert ved sete, kaffebuffé og tilgang til SJ-lounge som etableres i Oslo og Trondheim.

Entur

For å sikre kundenes mulighet til å kunne kjøpe billett til alle togavganger i Norge, uavhengig av hvilken togoperatør som betjener den aktuelle strekningen, inngår alle togoperatører obligatorisk avtale med Entur AS. Entur er eid av Samferdselsdepartementet og skal bidra til konkurransenøytralitet, lave etableringshindre for nye togoperatører, innovasjon og standardisering i utforming av reiseplanleggings- og billetteringsløsninger.

Leier tog

SJ Norge skal leie togmateriell av Norske tog AS til betjening av det kundetilbudet som er fastsatt i trafikkavtalen. Norske tog er eid av Samferdselsdepartementet med oppgaver å anskaffe, eie, forvalte og gi togoperatørene tilgang til togmateriell på konkurransenøytrale vilkår.

Entur Reiseplanlegger

Langs jernbanelinja vil det nok også i fremtiden bli å se moskus fra togvinduet.God tur. Foto Jan Arne Dammen
Følg oss eller del innholdet med vennene dine:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

eight + 11 =