Rosa sløyfe 2019 – Derfor forskjellsbehandler vi brystkreftpasienter

Rosa sløyfe 2019  –	Derfor forskjellsbehandler vi brystkreftpasienter

Hver dag får ni kvinner i Norge beskjed om at de har fått brystkreft. Alle disse er forskjellige og fortjener unik behandling.

Å få beskjed om at du har fått kreft, snur livet fullstendig opp ned. Heldigvis overlever over 90 prosent av alle som får brystkreft, takket være avansert og persontilpasset behandling.
– Ingen får nøyaktig den samme kreftsvulsten. En behandling som fungerer hos noen, kan ha liten effekt hos andre. Også brystkreftsvulster som tilsynelatende er like, trenger ulik behandling, sier Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen.

Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen. Foto: Paul S. Amundsen
Skreddersydd behandling

Persontilpasset brystkreftbehandling er en strategi som sørger for at hver enkelt får behandlingen de responderer best på. Mens noen blir friske av en operasjon, er et lengre løp med både cellegift, stråling, hormoner og medisiner riktig for andre. Mer treffsikker behandling vil føre til at flere overlever og at færre får senskader.
– Brystkreftforskning er helt i front i Norge. Det er fantastisk! Men, vi trenger fremdeles mer kunnskap. Den dårligste formen for behandling, er den som ikke virker. Mer forskning gjør at vi på forhånd kan forutsi hva som vil hjelpe den enkelte pasient, sier Ellen Harris Utne, styreleder i Brystkreftforeningen.

Midlene fra årets Rosa sløyfe-aksjon skal derfor gå til forskning på persontilpasset brystkreftbehandling. Foto Steffen Aaland
Persontilpasset forskning

Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner, og forekomsten har økt betydelig de siste tiårene. Stadig flere nordmenn får kreft, blant annet fordi vi lever lenger. For å kunne gi mer treffsikker behandling til fremtidige kreftpasienter, må det forskes mer. Midlene fra årets Rosa sløyfe-aksjon skal derfor gå til forskning på persontilpasset brystkreftbehandling.
– Alle skal ha tilbud om best mulig behandling, men ikke alle skal ha den samme behandlingen. Mer kunnskap om persontilpasset brystkreftbehandling vil på sikt også komme andre kreftformer til gode, sier Ryel.

Derfor sier vi ja til rosa forskjellsbehandling.

Fakta om Rosa sløyfe

Rosa sløyfe er en internasjonal folkebevegelse som markeres over hele verden i oktober hvert år. Målet med aksjonen er å vise solidaritet med de som rammes, øke kunnskapen om brystkreft og å gi støtte til brystkreftforskning og andre brystkreftprosjekter.
I løpet av oktober farges Norge rosa ved hjelp av bedrifter, foreninger og privatpersoner som alle bidrar i kampen mot brystkreft. I år arrangerer Brystkreftforeningen og Kreftforeningen Rosa sløyfe-aksjonen i Norge for 21. gang etter oppstarten i 1999.

Fakta om brystkreft

Brystkreft er den hyppigste kreftformen hos kvinner med rundt 3500 nye tilfeller hvert år. Det er ni kvinner som får diagnosen hver dag.
I dag lever nesten 48 000 personer i Norge som har eller har hatt brystkreft.
34 menn fikk brystkreft i 2017.
Andelen kvinner som overlever brystkreft er økende. Ifølge Kreftregisteret lever 90,4 prosent av alle kvinner som får brystkreft fem år etter at de fikk diagnosen. 586 kvinner og 8 menn døde av brystkreft i 2017.

Mer info på Kreftforeningen Rosa sløyfe 

 

Følg oss eller del innholdet med vennene dine:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

20 + seventeen =