Straumen i Inderøy kommune – kåret til Norges mest attraktive sted

Straumen i Inderøy kommune - kåret til Norges mest attraktive sted

Straumen med sine 1800 innbyggere slo byene Hamar og Porsgrunn i kampen om å bli Norges mest attraktive sted. Det er kommunal- og moderniseringsdepartementet som deler ut Attraktiv by-prisen, som er Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling i 2020.

Nils Aas Kunstverksted, galleri og verksted for Nils Aas som ble født og vokste opp i Straumen sentrum.

Tettstedet Straumen har utmerket seg ved å vise hvordan mindre steder kan lykkes med sine visjoner for attraktiv stedsutvikling. Gjennom å foredle stedets ressurser og kvaliteter, godt planarbeid og samarbeid, har Straumen i Inderøy kommune utviklet en unik stedsidentitet som bygger på bærekraft, inkludering og kvalitet, sier juryen.

Møteplasser og lokale attraksjoner
Straumen belønnes også for tilrettelegging for gående med grønne møteplasser. Et viktig grøntområde er Muustrøparken hvor Nils Aas’ skulpturer spiller en sentral rolle. I tillegg fungerer det nye park- og kaianlegget Kølhagen både som en forbindelse mellom sentrum og fjorden og som møteplass for innbyggerne og besøkende.

En statue av Grete Waitz er plassert ved Nils Aas kunstverksted

Den Gyldne Omvei
Å ta i bruk stedets ressurser handler også om lokale matvarer og attraktive destinasjoner. Sammenslutningen av lokale reiselivsaktører i Inderøy, Den Gylne Omvei, er en mye omtalt suksesshistorie innenfor reiselivet. I denne destinasjonsutviklingen har private næringsvirksomheter spilt en sentral rolle noe som har gitt positive ringvirkninger i form av stedsattraktivitet og aktivitet. Dette bygger også opp under de mange lokale matprodusentene i kommunen hvor flere er lokalisert midt i sentrum.

Lederrolle
Juryen mener både større og mindre steder kan la seg inspirere av Straumens fokus på sosial bærekraft og ulike samarbeidsformer, samt et langsiktig arbeid med lokal merkevarebygging som har skapt grobunn for vekst og utvikling. Kommunen har tatt en tydelig lederrolle i dette arbeidet og lagt til rette for en inkluderende arbeidskultur som har skapt engasjement hos innbyggere og næringsliv.

Et forbilledlig samarbeid

Steder skapes gjennom samarbeid. Juryen ser at Inderøy kommune aktivt har tilrettelagt for samarbeidet og utviklingen i Straumen, blant annet gjennom å benytte seg av ressursene innenfor inkluderings- og arbeidstreningsvirksomhet som redskap i stedsutviklingen.
Statsråden overrekker prisen til Straumen og Inderøy kommune den 12. oktober.

Muustrøparken ligger et steinkast unna Nils Aas Kunstverksted, et galleri og verksted for Nils Aas som ble født og vokste opp i Straumen sentrum.

Tidligere vinnere
I 2019 ble Bergen kåret til Norges mest attraktive by. Tidligere vinnere er Kristiansand i 2018, Fredrikstad i 2017, Bodø i 2016 og i 2015 vant Trondheim, Helse Midt og St. Olavs Hospital.

Les hele juryens begrunnelse

Trøndelag Straumen
Følg oss eller del innholdet med vennene dine:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

nine − 8 =