Opplæring hjemme har fungert bra for mange elever

Opplæring hjemme har fungert bra for mange elever

De fleste elever mener hjemmeundervisning har fungert bra under koronasituasjonen. Samtidig melder halvparten av elevene som har behov for oppfølging og tilrettelegging, at de ikke har fått det i tilstrekkelig grad.

8 av 10 elever har hatt god tilgang på digitale verktøy. De fleste elevene sier at de har fått like mye ut av undervisningen som på skolen, men noen mener de har lært mindre når de har hatt opplæring hjemme. Foreldre skryter av skolen og mener det har vært et godt samarbeidet med skolen i denne perioden.

– Dette bekrefter at skolene har gjort en kjempeinnsats for å legge til rette for hjemmeundervisning. Samtidig vet vi at skolene i Norge har vært ulikt rammet av strenge smitteverntiltak og at elevene dermed har hatt ulik belastning av hjemmeundervisning. Det vil derfor være viktig å følge opp elever med særlig høy belastning også i tiden etter pandemien, sier Hege Nilssen, direktør i Utdanningsdirektoratet.

Lærernes opplevelse er at det er krevende å gi variert hjemmeundervisning, spesielt i teoretiske fag som matematikk. Ikke overraskende er det elevene som har utfordringer i klasserommet, som også har utfordringer når opplæringen foregår hjemme. Rapporten har ikke undersøkt andre verdifulle sider ved opplæringen, som sosialt samvær, noe vi må innhente mer kunnskap om.

Redusert tilbud til sårbare elever

Rapporten viser at halvparten av elevene som har behov for oppfølging og tilrettelegging, ikke har fått det i tilstrekkelig grad når opplæringen har foregått hjemme. For barn som har mer enn 20 timer spesialpedagogisk hjelp i uka, oppgir fire av ti foreldre at de ikke har fått et tilbud da elevene var hjemme. Selv om kommunene oppgir at de hadde god oversikt over de sårbare elevene, svarer kun underkant av 30 prosent at de har klart å følge opp elevene.

– Vi synes det er svært alvorlig når elever med rett til spesialundervisning ikke får det tilbudet de har krav på. Skolene har vært i en svært vanskelig situasjon det siste året, og dette fikk dessverre konsekvenser også for elever med spesialundervisning, sier Nilssen.

I en undersøkelse fra PP-tjenesten sier over halvparten at de mener elevene ikke har fått den støtten de har krav på. Fire av ti i PP-tjenesten sier også at de ikke har vært involvert i vurderingen av hvem som skal ha et tilbud på skolen.

– Rapporten bekrefter inntrykket jeg har hatt av at skolene og de ansatte har klart omstillingene på en imponerende måte. Samtidig har tilbudet i barnehager og skoler variert. Det er alvorlig at mange ikke har fått det opplæringstilbudet de skal ha. Vi kommer til å lese rapporten grundig, og fortsette å gjøre det vi kan for å holde barnehager og skoler åpne. Denne rapporten viser nok en gang hvor viktig det er for både læring og trivsel, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Denne rapporten viser nok en gang hvor viktig det er for både læring og trivsel, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby. Foto Marte Garman

Les ny rapport om håndtering av konsekvenser av koronapandemien i grunnskolen på Utdanningsdirektoratets nettsider

Følg oss eller del innholdet med vennene dine:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

seven + nineteen =