LHL Hjerneslag vil ha «Se» i symptomkampanje – Prate-Smile-Løfte-«Se»

LHL Hjerneslag vil ha «Se» i symptomkampanje - Prate-Smile-Løfte-«Se»

Hvert år rammes 12.000 av hjerneslag, og tidlig diagnose og behandling er viktig. Ved hjerneslag teller hvert minutt, derfor må alle kunne symptomer på hjerneslag og ringe AMK 113 når disse oppstår.

Symptomer

Symptomer på hjerneslag inntreffer plutselig og uventet med tap av en eller flere kroppsfunksjoner. For eksempel problemer med å prate, smile eller løfte armene. Når det gjelder syn, kan det være tap av sidesyn, dobbeltsyn eller blindhet på ett øye.

Hvert sekund teller. Foto Jan Arne Dammen
Prate – smile – løfte – se

LHL Hjerneslag har skrevet brev til Helsedirektoratet og ber om at synsforstyrrelser inkluderes i hovedsymptombeskrivelsen for hjerneslag.
– Budskapet med plutselig problemer med å prate, smile, løfte, se – ring 113 – kan bidra til at enda flere enn i dag kommer tidlig til diagnostisering, sier generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag.

Synsforstyrrelser

Bakgrunnen for forslaget, i tillegg til at det behov for at flere kommer raskere til diagnostisering og eventuelt behandling ved symptomer på hjerneslag, er at en betydelig andel slagrammede har synsforstyrrelser som symptom på slaget.

– Budskapet med plutselig problemer med å prate, smile, løfte, se – ring 113 – kan bidra til at enda flere enn i dag kommer tidlig til diagnostisering, sier generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag. Foto Anders Bergersen

I 2020 ble det fra sykehusene innrapportert 8 917 slag til Norsk hjerneslagregister (NHR). Av alle slag med symptomer relatert til syn, og uavhengig av andre slagsymptomer, hadde 16,8 prosent synsfeltutfall eller dobbeltsyn. 0,6 prosent hadde både synsfeltutfall og dobbeltsyn registrert i akuttfasen, ifølge Norsk hjerneslagregister (NHR).

Pakkeforløp

Det er ifølge pakkeforløp hjerneslag et mål at andelen som ringer AMK 113 innen 15 minutter fra symptomdebut skal være på over 50 prosent. I årets første og andre tertial viste pakkeforløpets oversikt at andelen nasjonalt er i underkant av 30 prosent.
Andel pasienter med hjerneinfarkt innlagt innen fire timer etter symptomdebut har gått ned hvert år siden 2018. I 2018 var den på 45,9 prosent, mens den i 2021, som er siste oversikt, var på 43,3 prosent, ifølge NHR. 2022-tallene kan ifølge pakkeforløp hjerneslag se bedre ut, men det er for tidlig å konkludere.

Ifølge NHR var andelen slagrammede med FAST-symptomer (facialisparese, armparese, språk-/taleproblemer) i 2021 på under 70 prosent (66,4), noe som betyr at over 30 prosent har andre symptomer.
Blant disse 30 prosentene finner vi slagrammede med synsforstyrrelser som symptom på hjerneslaget, sier Skar.

Flere andre land har, ifølge Norwegian Vision in Stroke (NorVIS), inkludert syn og balanse sin symptombeskrivelse.

Enhetlig kommunikasjon

I brevet til Helsedirektoratet tar LHL Hjerneslag også opp at det er behov for enhetlig kommunikasjon.
Avslutningsvis vil vi også be Helsedirektoratet om å oppfordre brukerorganisasjoner, helseforetak, fagmiljøer og andre om å kommunisere hjerneslagsymptomer med utgangspunkt i samme beskrivelse – Prate, Smile, Løfte (som kan få Se som tillegg) – slik at man har en enhetlig publikumsinformasjon. I dag ser vi at flere igjen kommuniserer slagsymptomer gjennom også FAST-regelen, som gjør publikumsinformasjonen mindre effektiv (vi skiller her på utadrettet publikumsinformasjon og intern helsefaglig kommunikasjon), skriver organisasjon.

Symptomer

Symptomer på hjerneslag inntreffer plutselig og uventet med tap av en eller flere kroppsfunksjoner. For eksempel problemer med å prate, smile eller løfte armene. Når det gjelder syn, kan det være tap av sidesyn, dobbeltsyn eller blindhet på ett øye.

Følg oss eller del innholdet med vennene dine:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

2 × three =