februar 10, 2023

Enklare digital kvardag for ukrainske flyktningar i Noreg.

Øystre Slidre kommune har teke i mot mange ukrainske flyktingar (ca. 80 pers). Ein viktig del av arbeidet med integreringa er å ta i bruk digitale tenester. Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik fekk oppdatert informasjon om prosjektet under besøket 7. februar.    Videobilete over frå venstre: Kommunal og disriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp). Tina Rosén, integreringskonsulent i Øystre Slidre kommune. Nina Olsen Munthe, Fung. avdelingsdirektør, Digitaliseringsdirektoratet og Galina Oros, ukrainsk tolk

God nytt i februar fra Åge Sandsengen

I kommunestyremøtet 9. februar kom Åge Hovengen med to «gladsaker». Han er kommunalsjef for økonomi, teknisk og næring hos Nord-Aurdal kommune, og er forpliktet til å være litt over middels opptat av inntekter til kommunen. Den første gode nyheten han kom med var at pga. av fjorårets strømpriser ble de kommunale inntektene av kraftsalget 40 milioner over de 20 mill. som var budsjetert i 2022. Det medførte at kommunen kunne