«Kraftkaradn» på Leira.

"Kraftkaradn" på Leira.

AMFI Valdres og ASKO Oppland tar en fremsynt og risikovillig tilnærming ved å investere flere millioner kroner i solenergiproduksjon på bygningene sine på Leira, Valdres.

Bildet over: Bård Slette, senterleder for AMFI Valdres, og Olav Tronrud, direktør for ASKO Oppland, leder an i dette kraftproduksjonsinitiativet på Leira.

 

På AMFI Valdres blir det for øyeblikket installert et helt nytt solenergisystem. Det nye systemet vil gjøre det mulig for kjøpesenteret å generere en betydelig del av sitt energibehov ved hjelp av solenergi. Ved å omfavne denne bærekraftige energiløsningen viser AMFI Valdres sin forpliktelse til å redusere sitt klimaavtrykk og fremme fornybar energi.

Samtidig utvider ASKO Oppland sin eksisterende solenergiinfrastruktur på bygningen sin. Utvidelsen innebærer installasjon av ekstra solcellepaneler på en vegg, noe som sikrer uavbrutt strømproduksjon hele året. For øyeblikket møter solcellepanelene på taket utfordringer med snøopphopning om vinteren, noe som fører til midlertidige avbrudd. Ved å diversifisere plasseringen av solcellepanelene, har ASKO Oppland som mål å optimalisere energiproduksjonen og minimere eventuelle avbrudd forårsaket av snøfall.

I et felles intervju fremhevet både Bård Slette og Olav Tronrud betydningen av disse investeringene. De la vekt på solenergiens potensial til å generere kilowattimer (kWh) med elektrisitet og den positive effekten det vil ha på reduksjon av klimagassutslipp. Ved å produsere sin egen elektrisitet forventer bedriftene også langsiktige kostnadsbesparelser.

Beslutningen om å investere i solenergi gjenspeiler de to bedriftsledernes progressive tankegang. Deres engasjement for bærekraft og vilje til å ta risiko vil ikke bare gagne deres egne virksomheter, men også bidra til en grønnere fremtid for Valdres-regionen.

 

Følg oss eller del innholdet med vennene dine:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

12 + 8 =