august 8, 2023

Jobber på spreng for å redde gård og grunn.

Ole Ronny Olsen (bildet) i Bagn i Valdres har jorder på begge sider av E6 sør for tettstedet. Alle artikler, fotoserier og videoer i nettavisa Langsveien.no fra ekstremværet «Hans» i Valdres ser du gratis her, takket være våre abonnenter og annonsører. Med Begna Elv flommende lenger og lenger inn på eiendommen, er det en håpløs kamp å prøve å begrense skadene på de ca 30 målene med grovfor. -De andre

Ras og flom i Bagn og Sør-Aurdal kommune

Et jordras har gått gjennom et boligfelt i Bagn, offentlige og private  jobber på spreng for å holde grøfter og bekker åpne, veier er stengt og vannet flommer fortsatt på i Sør Aurdal kommune. Ordfører Marit Hougsrud (Sp) i Sør-Aurdal kommune intervjues om situasjonen i kommunen 8. august 2023 i innslaget under. Alle artikler, fotoserier og videoer i nettavisa Langsveien.no fra ekstremværet «Hans» i Valdres ser du gratis her, takket

Direkte fra pressekonferansen. -Uværet "Hans". Nord Aurdal kommune. Kl. 11.00. 08.08.23

Pressekonferanse med: Beredskapsleder Ivar Svensson, ordfører Knut Arne Fjelltun og politikonakt Svein Tvenge i Nord Aurdal kommune. Se direkteintervjuer med politikontakt og ordfører som video 2 og 3. Hele pressekonferansen i videoen under. Direkteintervju med politikontakt Svein Tvenge i videoen under: Direkteintervju med ordfører Knut Arne Fjelltun i videoen under: