november 15, 2023

Nye fjerntog blir bedre tilrettelagt

Samferdselsdepartementet ga i august i år Jernbanedirektoratet og Norske tog i oppdrag å utrede løsninger for de nye fjerntogene for å oppnå bedre universell utforming. Løsningene som nå er jobbet frem gjelder for de 17 togene som er omfattet av hovedanskaffelsen. – Det er bra at Norske tog og topprodusenten Stadler har kommet frem til løsninger som gir enda bedre tilgjengelighet for passasjerer som bruker rullestol. Regjeringen ønsker at flere

Norskutviklet hjertemedisin skal selges i Sør-Afrika

Det norske legemiddelselskapet Asamedic lanserte i januar i år Coxor. Legemiddelet er reseptfritt og skal brukes umiddelbart ved mistanke om hjerteinfarkt. Salget av Coxor i norske apotek startet i februar, og så langt har over 35.000 nordmenn sikret seg medisinen. Nå har de inngått en lisensavtale med legemiddelselskapet Nova Scotia Group (NSG) om markedsrettighetene for Sør-Afrika. -Vi har fulgt Asamedic i lang tid. Vi har hele tiden sett potensialet i

Han er et forbilde i skaperglede og pågangsmot.

I «den venaste bygda i Valdres»,  nærmere bestemt i idylliske Volbu, bor en unik produsent av treprodukter. Dag Tore Nordtorp (bilder over) er ikke bare en snekker; han er en historie om motstand, lidenskap og en påminnelse om at hindringer kan overkommes med skaperglede som drivkraft. Dag Tore Nordtorp og «Friluftsstolen» (den første laget han i 8 klasse) har gjort trearbeid i hele sitt yrkesliv. Med cerebral parese som følgesvenn