LHL Hjerneslag og Afasis ærespris 2024 – tildelt Monica I. Norvik

LHL Hjerneslag og Afasis ærespris 2024 - tildelt Monica I. Norvik

LHL Hjerneslag og Afasis ærespris deles ut til en enkeltperson som har gjort en ekstraordinær innsats innen hjernehelse, hjerneslagområdet og for slagrammede og pårørende.

– Monica I. Norvik har bidratt til økt oppmerksomhet og kunnskap om språk og språkforstyrrelser, sier Else Magni Horten, sentralstyreleder i LHL i en pressemelding.

Begrunnelsen

Hjerneslag er en folkesykdom som hvert år rammer om lag 12 000. En stor andel – opp mot en tredel – av disse får afasi. Monica I. Norvik har gjennom sitt virke bidratt til økt oppmerksomhet og kunnskap om språk og språkforstyrrelser. For personer med afasi er det behov for både å bli forstått og respektert i samfunnet, tross utfordringene de har og møter, og å få riktig og god behandling og oppfølging. Norvik har, både som logoped og som representant for logopedene og fagmiljøene de representerer, gjort en ekstraordinær innsats i tråd med æresprisens statutter.

Monica I Norvik med portrettet av prismottaker tegnet av Kerstin Skar. Foto Tommy Skar
Monica I Norvik med portrettet av prismottaker tegnet av Kerstin Skar. Foto Tommy Skar
Norsk logopedlag

Norvik er leder av fagutvalget i Norsk Logopedlag, og hun har vært medlem av utvalget i over 20 år. Gjennom sin utrettelige innsats – gjennom både eget virke og gjennom blant annet å ha fått mange av de fremste kapasitetene innen afasiforskning til Norge – har hun bidratt til å spre den nyeste forskningsbaserte kunnskapen om behandling til norske logopeder. I sitt forsknings- og utviklingsarbeid kan det pekes på afasi hos flerspråklige og samarbeider med andre land, PPA-prosjektet (primær progressiv afasi), som er et prosjekt om første test på norsk for denne gruppen, og hun har vært med å tilpasse flere av de mest sentrale testene og tiltaksmateriell vi har på norsk. Hun er en aktiv bidragsyter i interessepolitisk arbeid på sine områder. Norviks samarbeid med brukerorganisasjoner- og -miljøer, hvor hun blant annet sitter i afasifaglig utvalg i LHL Hjerneslag og Afasi og bidrar i e-læringskurs for slagrammede, har stor betydning for brukerne.

Monica I. Norvik

Monica I. Norvik er MNLL logoped, seniorrådgiver i Statped og førsteamanuensis ved NTNU. Norvik har ph.d. med avhandlingen Language assessment and therapy for verb-production impairments in multilingual aphasia fra Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) ved Universitet i Oslo (UiO).

Prisen består av et diplom, et portrett av prismottaker tegnet av Kerstin Skar, Atelieret Garasjen i Ås, og blomster.

Tidligere mottakere av prisen

David Russell (2017)
Maren Ranhoff Hov (2018)
Bent Indredavik (2019)
Anne Hege Aamodt (2020)
Frank Becker (2021)
Martin Kurz (2022)
Helle Kristine Falkenberg (2023).

Monica I. Norvik og Else Magni Horten, sentralstyreleder i LHL . Foto Tommy Skar
Følg oss eller del innholdet med vennene dine:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

12 − 10 =